۱۰مورد از خطرناکترین مواد شیمیایی دنیا

خطرناکترین موادشیمیایی ۲

۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۲ کد : ۱۲ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۲۰۴
خطرناکترین موادشیمیایی ۲

 6- سدیم سیانید:

ماده شیمیایی متداولی  است ولی یک قدم اشتباه باعث احساس بوی بادام خواهدشد وبعدمرگ درکمتر از چندثانیه!!!

سیانید به cytochrome  oxidase که پروتئینی درمیتوکندری است چسبیده وسلول را ازجذب اکسیژن باز میدارد.

7- نیکوتین:

عضوی ازگیاهان خانواده ((سایه ی شب)) است وبین0/6 تا3درصد  جرم سیگاررا تشکیل می دهد.تماس بافرم خالص این مایع درکمتراز چندساعت باعث مرگ میشود چون نیکوتین ازطریق سلول های غشایی پوست وسر مستقیما واردجریان خون میشود.

8- اتیلن گلایکول:

این ماده در ضدیخ ماشین شما هست ارزان است وبشدت ساده بنظر میرسد.سطح سمیت میانه ای دارد، بااین حال مزه ی شیرین آن میتواند سبب شود فرددرخوردن آن افراط کند ودرنتیجه اتیلن گلایکول براثرمتابولیسم به ماده خطرناکتر اگزالیک اسید تبدیل شود.

9- هیدروژن پراکساید:

هیدروژن پراکساید موجود در قفسه حمام شما غلظتی بین 3 تا 6 درصد دارد.

درغلظت های بالاتر بعنوان پیشرانه ی موشک استفاده میشود. هیدروژن پراکساید به شدت فرار است ودرغلظت های آزمایشگاهی(بالاتر از70درصد)با کوچکترین اشاره منفجر خواهد شد.

10- دیجوکسین:

عصاره ی گل نگشتانه، درمقادیر دیجوکسین باعث افزایش کارایی قلب میشود.یک پرستار به نام چارلزکولن یا همان فرشته ی مرگ ،دیجوکسین دارویی را برای کشتن بیش از40 بیمار به کار برد!!!!!!


نظر شما :