۱۰مورد از خطرناکترین مواد شیمیایی دنیا

خطرناکترین موادشیمیایی ۱

۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۲ کد : ۴ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۲۰۵
خطرناکترین موادشیمیایی ۱

1- باتراکوتوکسین:

قوی ترین سم ناپپتیدی شناخته شده است. باتراکوتوکسین شهرت خودرا در مصرف در دارت های سمی که بااستخراج سم ازبدن قورباغه درست می شدند پیدا کرد. قورباغه ها نیز این سم را مستقیما دربدن خودتولید نمی کنندبلکه ازهضم پشه های مالاریایی که میخورند به دست می آورند.

2- وی ایکس:

یکی از اولین سلاح های کشتار جمعی شیمیایی است که محققین برای فروش خرده بعنوان آفت کش دردهه 1950 تولیدکرده بودند. خوشبختانه احتمال تماس شما با وی ایکس بسیار پایین است چون تمام انبارهای آن درسرتاسر جهان از جمله انباراصلی ایالات متحده درآنیستون آلاباما نابودشده اند.

3- تتراکلرودی بنزو-p-دی اکسین:

چیزی درموردعامل پرتقالی شنیده اید؟؟

این ماده بعنوان آلوده کننده درعامل پرتقالی استفاده میشود که یک ماده خطرناک است.

عامل پرتقالی برای ازبین بردن گیاهان درنواحی پرتراکم ویتنام تولیدشده بود ولی منجر به نواقص پیش از تولد درنوزادان وآسیب های پوستی شد.

4- تابون:

تابون یکی از نخستین عامل های اعصاب شناخته شده است!

این ماده که بوی میوه شناخته میشودمیتواند به شکل مه درجایی پاشیده شده وسبب تشنج وفلج شدن شود. خودتابون خیلی کشنده نیست اما موفقیت این ماده شیمیایی درجنگ به پیدایش سموم خطرناک تری نظیر ریسین وسومان منجرشده است.

5-استریکین:

این ماده عموما بعنوان آفت کش علیه جوندگان وپرندگان استفاده میشود.

بدلیل سهولت درپنهان کردن گمان که استتریکین شخصیت های تاریخی زیادی را کشته است از جمله اسکندرکبیر ورابرت جانسون عضوگروه موسیقی Blues

                                         

                                                                       ادامه دارد


نظر شما :