دامنه کاری

تعداد بازدید:۲۴۳

       ردیف 

     1

  ارائه خدمات آزمایشگاهی  درزمینه صنایع شیمیایی-پی وی سی-سلولزی شامل      آزمایش –تحلیل ونتیجه گیری

    2

 مشاوره خرید تجهیزات و راه اندازی آزمایشگاه‌های زیست محیطی، غذایی و        شیمیایی

    3

  انجام پروژه­های تحقیقاتی در زمینه آب- شیمی

     4

  مشاوره در زمینه اخذ پروانه استاندارد و اجرای استاندارد

     5

  اندازه‌گیری فلزات سنگین درصنایع شوینده